Fyrstasjon, losstasjon

Status: Valid

Definition: "Fyrstasjon; losstasjon; "

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 823

Valid from: 01.01.2022