Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad

Status: Valid

Definition: "Rehabiliter.institusjon.kurbad; institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 723

Valid from: 01.01.2022