Sykehus

Status: Valid

Definition: "Annet sykehus; private sykehus eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). Merknad: Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a."

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 719

Valid from: 01.01.2022