Samfunnshus, grendehus

Status: Valid

Definition: Samfunnshus, grendehus, sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og andre sosiale sammenkomster.

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 662

Valid from: 01.01.2022