Helsestudio

Status: Valid

Definition: "Helsestudio; kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig. "

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 655

Valid from: 01.01.2022