Svømmehall

Status: Valid

Definition: "Svømmehall; bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser."

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 653

Valid from: 01.01.2022