Idrettshall

Status: Valid

Definition: "Idrettshall; bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk."

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 651

Valid from: 01.01.2022