Zoologisk og botanisk hage

Status: Valid

Definition: "Zoologisk/botanisk hage (byg.); bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark."

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 643

Valid from: 01.01.2022