Museum, kunstgalleri

Status: Valid

Definition: "Museum; kunstgalleri; bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse (museum) eller bygning for utstilling og salg av kunst (kunstgalleri)"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 641

Valid from: 01.01.2022