Annen universitet, høgskole og forskningsbygning

Status: Valid

Definition: Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 629

Valid from: 01.01.2022