Labratoriebygning

Status: Valid

Definition: Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri, sykehus og ved universiteter).

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 623

Valid from: 01.01.2022