Annen skolebygning

Status: Valid

Definition: "Annen skolebygning; andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)."

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 619

Valid from: 01.01.2022