Videregående skole

Status: Valid

Definition: "Videregående skole; skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 616

Valid from: 01.01.2022