Kombinert barne- og ungdomsskole

Status: Valid

Definition: "Kombinert barne- og ungdomsskole; skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år."

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 615

Valid from: 01.01.2022