Barneskole

Status: Valid

Definition: "Barneskole; skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år."

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 613

Valid from: 01.01.2022