Vandrer-, feriehjem

Status: Valid

Definition: Vandrerhjem, feriehjem/-koloni , turisthytte Vandrerhjem - rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en forening. Feriehjem/-koloni : Sted med formål å skaffe barn et sunt og styrkende ferieopphold og anledning til friluftsliv i samvær med andre barn. Turisthytte : Opprinnelig turiststasjon, fjellstue, skysstasjon, ofte kombinert med annen næring som gårdsbruk eller vertshus. Brukes også om hytter knyttet til turistforeningens løypenett, der de fleste er betjente, men også noen ubetjente hytter.

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 522

Valid from: 01.01.2022