Hotellbygning

Status: Valid

Definition: "Hotellbygning; større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven."

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 511

Valid from: 01.01.2022