Annen veg- og trafikktilsynsbygning

Status: Valid

Definition: Annen veg- og trafikktilsynsbygning

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 449

Valid from: 01.01.2022