Annen ekspedisjons- og terminalbygning

Status: Valid

Definition: "Annen ekspedisjons- og terminalbygning; "

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 419

Valid from: 01.01.2022