Jernbane- og T-banestasjon

Status: Valid

Definition: "Jernbane- og T-banestasjon; "

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 412

Valid from: 01.01.2022