Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn

Status: Valid

Definition: ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 411

Valid from: 01.01.2022