Annen forretningsbygning

Status: Valid

Definition: Annen forretningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 329

Valid from: 01.01.2022