Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus

Status: Valid

Definition: "Kontor- og adm.bygning; rådhus; kontor- og administrasjonsbygning , rådhus."

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 311

Valid from: 01.01.2022