Annen fiskeri- og fangstbygning

Status: Valid

Definition: Annen fiskeri- og fangstbygning

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 248

Valid from: 01.01.2022