Naust, redskapshus for fiske

Status: Valid

Definition: "Naust/redskapshus for fiske; naust / redskapshus for fiske"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 245

Valid from: 01.01.2022