Driftsbygning fiske/fangst/oppdr

Status: Valid

Definition: Driftsbygning for fiske og fangst inkludert oppdrettsanlegg

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 244

Valid from: 01.01.2022