Hus for dyr/landbruk, lager/silo

Status: Valid

Definition: "Hus for dyr/landbr.lager/silo; hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 241

Valid from: 01.01.2022