Annen industribygning

Status: Valid

Definition: "Annen industribygning; annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 219

Valid from: 01.01.2022