Bygning for renseanlegg

Status: Valid

Definition: "Bygning for renseanlegg; bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 214

Valid from: 01.01.2022