Verkstedbygning

Status: Valid

Definition: "Verkstedbygning; bygning for spesialproduksjon eller reparasjon"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 212

Valid from: 01.01.2022