Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

Status: Valid

Definition: Annen boligbygning/sekundærbolig (f.eks. sekundærbolig reindrift)

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 199

Valid from: 01.01.2022