Garasje, uthus, anneks til fritidbolig

Status: Valid

Definition: Garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig. Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 182

Valid from: 01.01.2022