Skogs- og utmarkskoie, gamme

Status: Valid

Definition: Skogs- og utmarkskoie , gamme Skogs- og utmarkskoie, primitiv hytte brukt av jegere og tømmerhuggere. Gamme, jordhytte, særlig brukt av samer.

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 172

Valid from: 01.01.2022