Hytter, sommerhus ol fritidsbygning

Status: Valid

Definition: Hytter, sommerhus og lignende. Fritidsbygg Her registreres også bygning med fritidsboliger hvor boligene enten er seksjonert eller på annen måte disponeres eksklusivt av fast bruker.

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 161

Valid from: 01.01.2022