Annen bygning for bofellesskap

Status: Valid

Definition: Annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er)

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 159

Valid from: 01.01.2022