Store sammenbygde boligbygg på 5 el mer

Status: Valid

Definition: "Stort sammenh.boligbygg på 5 -> etasjer eller over (5 boliger eller mer); store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 146

Valid from: 01.01.2022