Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etg

Status: Valid

Definition: Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 145

Valid from: 01.01.2022