Stort frittliggende boligbygg på 2 etg

Status: Valid

Definition: "Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer.; stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 141

Valid from: 01.01.2022