Andre småhus med 3 boliger eller flere

Status: Valid

Definition: Andre småhus med 3 boliger eller flere

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 136

Valid from: 01.01.2022