Rekkehus

Status: Valid

Definition: Rekkehus har vertikale gjennomgående felles boligskiller og hver boligenhet skal ligge på grunnen. Rekkehus skal ikke inneholde fellesareal for eksempel tilboder eller garasje. Et rekkehus må bestå av minimum 3 boliger, den enkeltebolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha egetbygningspunkt i GAB.

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 131

Valid from: 01.01.2022