Våninghus tomannsbolig, vertikaldelt

Status: Valid

Definition: "Del av våningh.tomannsb/vert.; bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 123

Valid from: 01.01.2022