Tomannsbolig, vertikal

Status: Valid

Definition: Del av tomannsbolig-vertikal, bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 121

Valid from: 01.01.2022