Våningshus

Status: Valid

Definition: "Våningshus; enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet ol"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 113

Valid from: 01.01.2022