Tatt i bruk

Status: Valid

Definition: Bygning er tatt i bruk

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: TB

Valid from: 01.01.2022