Meldingssak registrer tiltak

Status: Valid

Definition: Kode for at det er registrert tiltak for meldingssak

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: MT

Valid from: 01.01.2022