Ikke pliktig registrert

Status: Valid

Definition: bygninger som ikke er pliktig registrert i henhold til Plan- og bygningsloven

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: IP

Valid from: 01.01.2022