Godkjent revet eller brent

Status: Valid

Definition: Bygningen er godkjent for riving/brenning

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: GR

Valid from: 01.01.2022