Frittatt for søknadsplikt

Status: Valid

Definition: bygninger under 50m2 som er fritatt for søknadsplikt

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: FS

Valid from: 01.01.2022