Revet eller brent

Status: Valid

Definition: Bygningen er revet eller brent

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: BR

Valid from: 01.01.2022