Bygning flyttet

Status: Valid

Definition: Bygningen er flyttet

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: BF

Valid from: 01.01.2022